آشنایی با محصول

مونو دی گلیسیرید

Mono- and diglycerides (E471)

منشآ آن دانه های روغنی گیاهی می باشد .

ویژگی بارز

بهبود بافت خوراکی

موارد کاربرد

با کاربرد های این ماده بیشتر آشنا شوید.

محصولات نانوایی

بستنی و مارگارین

حلوا شکری