آشنایی با محصول

اسید فسفریک غذایی 85%

Phosphoric acid 85% (E338)

ویژگی بارز

اسیدی کننده

جداسازی یون های فلزی

تقویت کننده آنتی اکسیدانها

موارد کاربرد

با کاربرد های این ماده بیشتر آشنا شوید.

 

نوشیدنی های گازدار

روغن های خوراکی

خوراک دام و مکمل غذایی دام