آشنایی با محصول

پی جی پی آر

Polyglycerol Polyricinoleate (E476)

ویژگی بارز

کاهش ویسکوزیته شکلات کاهش مصرف کره کاکائو

موارد کاربرد

با کاربرد های این ماده بیشتر آشنا شوید.

 

صنعت شکلات سازی