آشنایی با محصول

کلسیم پروپیونات

Calcium Propionate (E282)

ویژگی بارز

نمک آلی طبیعی

جلوگیری از بروز کپک

افزایش ماندگاری مواد غذایی

موارد کاربرد

با کاربرد های این ماده بیشتر آشنا شوید.

 

در نانهای حجیم و نیمه حجیم

محصولات پخته شده

شیرینی و کلوچه