آشنایی با محصول

بنزوات سدیم

Sodium Benzoate(E211)

ویژگی بارز

افزایش ماندگاری مواد غذایی

موارد کاربرد

با کاربرد های این ماده بیشتر آشنا شوید.

مرباها و آبمیوه و ترشیجات

نوشابه های گازدار

چاشنی سالاد