آشنایی با محصول

سدیم اسید پیروفسفات

 (E450)Sodium acid pyrophosphate

شرکت سازنده

 XINGFA, SSCO, SBC,FIC

ویژگی بارز

کاهش زمان تخمیر

حجم دهنده

اسفنجی شدن بافت

موارد کاربرد

با کاربرد های این ماده بیشتر آشنا شوید.

 

بیکینگ پودر

بهبوددهنده های نان و آرد

کیک و کلوچه