آشنایی با محصول

سوربات پتاسیم

Potassium Sorbate ( E202 )

ویژگی بارز

یک نمک سفید است که در آب بسیار محلول است.

افزایش ماندگاری مواد غذایی

موارد کاربرد

با کاربرد های این ماده بیشتر آشنا شوید.

 

کیک و کلوچه

محصولات لبنی

فیلینگ و تاپینگ ها و سس ها