آشنایی با محصول

سوربیتول

Sorbitol (E420)

ویژگی بارز

شیرین کننده

قوام دهنده بافت

جذب کننده رطوبت

موارد کاربرد

با کاربرد های این ماده بیشتر آشنا شوید.

 

 

مربا

پاستیل ، ژله ، تافی و آدامس

کیک و بیسکوئیت