آشنایی با محصول

صمغ گوارگام

Guar gum  (E412)

ویژگی بارز

غلظت دهنده

پایدار کننده

امولسیفایری

موارد کاربرد

با کاربرد های این ماده بیشتر آشنا شوید.

 

استابیلایزر بستنی

سس ها

مربا