آشنایی با محصول

مالتودکسترین

Maltodextrin  DE18-20

ویژگی بارز

بهبوددهنده بافت با تشکیل ژل

نگهدارنده آب

جایگزین چربی

موارد کاربرد

با کاربرد های این ماده بیشتر آشنا شوید.

 

محصولات نانوایی

اسنک

غذای کودک