آشنایی با محصول

گلیسیرین

Glycerine  (E422)

ویژگی بارز

جاذب رطوبت

شیرین کننده

جلوگیری از ایجاد کریستالهای یخ

موارد کاربرد

با کاربرد های این ماده بیشتر آشنا شوید.

 

آبنبات

کیک

بستنی