آشنایی با محصول

بی کربنات آمونیوم (آمونیاک)

 (E503)Ammonium bicarbonate

ویژگی بارز

عامل حجم دهنده خمیر

عامل تخمیر

ایجاد بافت سبک و ترد

موارد کاربرد

با کاربرد های این ماده بیشتر آشنا شوید.

کراکر

بیسکوئیت و کلوچه

محصولات نانوایی