آشنایی با محصول

بی کربنات سدیم (جوش شیرین)

Sodium bicarbonate (E500)

ویژگی بارز

عامل فرآیند دهنده

در واکنش با اسید تولید دی اکسید کربن

افزایش تردی

موارد کاربرد

با کاربرد های این ماده بیشتر آشنا شوید.

 

بیکینگ پودر

محصولات نانوایی

مصارف پزشکی و بهداشتی