آشنایی با محصول

مونو سدیم گلوتامات (MSG)

Monosodium glutamate (E621)

ویژگی بارز

پودر سفید کریستالی (شبیه نمک یا شکر)

افزایش طعم و مزه

ماده افزودنی

موارد کاربرد

با کاربرد های این ماده بیشتر آشنا شوید.

نودل

 

 

 

سوپ های آماده

گوشت های فرآوری شده و کنسروها