آشنایی با محصول

کربوکسی متیل سلولز

Carboxymethyl cellulose (E466)

ویژگی بارز

جذب کننده آب

غلظت دهنده

تثبیت کننده

موارد کاربرد

با کاربرد های این ماده بیشتر آشنا شوید.

 

محصولات لبنی

آبمیوه ها

فرآورده های گوشتی